بایگانی دسته‌ها: اخبار

پایان اعتصاب در پالایشگاه ستاره خلیج پارس

علت حمله کارگران به برخی از تاسیسات پالایشگاه و وارد کردن خسارت بدان از جمله آتش نشانی بی اعتنایی مسؤلان به اعتراضات کارگران و دستور آقایان به ماشین های آتش نشانی تا با کمک آب با فشار بالا؛ کارگران را متفرق کنند. که در نتیجه کارگران با سنگ حمله متقابل کردند و آن خسارات به وجود آمد. با مداخله نیروهای یکان ویژه و تیر اندازی هوایی اعتصاب پایان یافت. و بر اساس شایعات 15 نفر دستگیر شده اند.

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
30 تیر ماه 94

روند اعتصاب کارگران پالایشگاه ستاره خلیج پارس

کلیه کارگران شرکت تهران جنوب از 22 تیرماه 94 بدلیل عدم پرداخت حقوق فروردین تا به امروز دست به اعتصاب زدند کارگران اُ . دی . سی .سی و کارگران آبادراهان از روز چهار شنبه به اعتصاب پیوستند به دلیل وضع نامناسب غذا و خدمات خوابگاه ها این اعتصاب به دلیل بی توجهی مسؤلان به خشونت کشیده شد و کارگران به اوژانس پالایشگاه که متعلق به بخش خصوصی بود و آتش نشانی و آشپزخانه حمله کرده و باعث خساراتی به آنها شدند.

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
27 تیرماه 94

اعتصاب در پالایشگاه ستاره خلیج پارس بندرعباس

کارگران پالایشگاه ستاره خلیج پارس به دلیل عدم پرداخت حقوق قروردین تا به امروزشان، از روز پنجشنبه 25 تیرماه دست به اعتصاب زدند ولی به دلیل بی توجهی مسؤلان، بی صبری کارگران به تشنج و حمله به آتش نشانی خوابگاه 7000نفری کارگری و حمله به آشپزخانه آن منجر گردید.

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
27 تیرماه 94

2000 کارگر پارس جنوبی اعتصاب کردند.

93/04/08

اعتصاب 2000 کارگر شرکت اوج نصر فارس در فاز 1 الی 9 در پارس جنوبی از تاریخ چهارشنبه 4/4/93 .

2000 کارگز اوج نفت فارس از بامداد روز چهارشنبه کار همه ی فازها را تعطیل کردند و در جلوی اداره کار منطقه ویژه تحصن کردند و مسئولان ادارات دولتی و خصوصی منطقه ویژه چند کارگر را به جلسه احضار کردند. آن ها ابتدا با تهدید از کارگران خواستند به کاربرگردند. کارگران نیز متقابلاً مسئولان را تهدید کردند که علاوه براین که به کار بر نمی گردند ازمسئولان شکایت خواهند کرد.

کارگران گفتند شما ما را تهدید می کنید تا از حقمان بگذریم.اما زندگی ما به حقوق مان بسته است.

ایستادگی کارگران باعث شد مسئولان از راه دیگری وارد مذاکره گردند.
به خواندن ادامه دهید