بایگانی دسته‌ها: با هم بیاموزیم

کارگران و مبارزه طبقاتی

93/11/10
در هر مجموعه ای متناسب با اشیاء و وسایل مورد استفاده، ابتدا وسایل و ابزار ها را معرفی می کنند اجزای تشکیل دهنده، شیوه ی استفاده ی مناسب از آن و بعد تفاوت آن شیئ با بقیه را و نهایتا شیوه ی نگه داری و… را برای افراد مجموعه آموزش می دهند. مثلا برای سربازان ابتدا اجزای لباس سربازی و نام هر جزء را و مواقع استفاده ی آن را و بعد اسلحه و نام اجزاء تشکیل دهنده و شیوه ی کار با آن و در نهایت شیوه حفاظت و نگهداری و رفع اشکال و بعد هم آموزش تیر اندازی و ایجاد آمادگی برای مقابله با دشمن احتمالی جزیی از برنامه های آموزشی سربازان است. یا در آموزشگاه ها و مراکز کارآموزی ابتدا نام ابزار ها و اجزای تشکیل دهنده و نوع جنس و… و بعد شیوه ی کار با آن ها و بعد چگونگی حفظ آن ابزار و شیوه ی کار ایمن آن دستگاه ها و ابزار به کار آموزان گفته می شود. ما نیز به عنوان کارگران فعال و حق جو در جامعه ای که از هر دستگاه و سیستمی پیچیده تر است باید خود را و بقیه ی اجزای تشکیل دهنده جامعه بشناسیم تا بتوانیم به شکل موثرتری به فعالیت اجتماعی اقدام کنیم و باور کنیم که بدون شناخت، فعالیت اجتماعی موثر، ممکن نیست. حتی برای ساختن یک کار دستی بسیار کوچک هم باید لوازم و ابزار و نقشه کار داشته باشیم و …بنابراین طبیعی ست که نتیجه گیری مناسب از تلاش طبقاتی کارگران فعال، بدون شناخت و نقشه و ابزار مناسب، منجر به نتیجه ی دلخواه و مورد نیاز نمی شود. پس در ابتدا لازم است طبقه و جامعه ی خود را بشناسیم و بدانیم که طبقه ی کارگر که یکی از دو طبقه ی اجتماعی اصلی نظام سرمایه داری است یعنی چه. به عبارت دیگر خودمان و تفاوتمان با بقیه را بشناسیم.
به خواندن ادامه دهید

ایمنی کار

93/08/06
بهداشت و ایمنی کار از مسایل مهمی است که عدم پذیرش هزینه های مرتبط با آن توسط کارفرماها و فقدان استانداردهای مربوط به آن در کارگاه ها باعث خسارات جبران ناپذیری به جان و خانواده ی کارگران شده و بسیاری از کارگران و مزد بگیران از فقدانش به قتل رسیده اند و گروه بسیاری نیز ناقص شده و زندگی شان از هم پاشیده است. کارگران بسیاری در اثر حوادث درمعادن، در صنایع نفت و گاز، در پروژه های سد سازی، کارخانه های اتوموبیل سازی، برج سازی و… به طور روزانه به قتل می رسند اما معمولا با تنظیم گزارشی جعلی از حادثه، عدم رعایت ایمنی از طرف کارگر، عامل حادثه معرفی می شود و کارفرما از ابتدایی ترین پاسخگویی و مسئولیت در حادثه مصون می ماند و بدین ترتیب حادثه کار به سادگی فراموش می شود و باز روز از نو و….
ایمنی کار فرایندی است که باید از حوادث در محیط کار به طور اعم و از حوادث منجر به خسارت جانی به طور اخص جلوگیری کند. داشتن لباس کار مناسب، کفش ایمنی، کلاه کار، عینک و گوشی های متناسب با محیط کار، کمر بند های ویژه ی کار در ارتفاع، از ابتدایی ترین اقداماتی است که می تواند از جان کارگران در مقابل حوادث کار محافظت نماید.

به خواندن ادامه دهید