های و هوی برای . . . !

26 مردادماه 97
در یک سایت کارگری تلگرام در تاریخ 25 امردادماه97 با نظرات انتقادی یک اقتصاد دان آشنا شدم که این گونه معرفی شده بود، حسین راغفراقتصاد دان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی که از اثرات مخرب نا برابری اقتصادی و رانت بر مردم و اقشارآسیب پذیرجامعه سخن به میان آورد و گفته است:
» هزینه زندگی به شدت افزایش پیدا کرده است و قطعا پیامدهای خیلی جدی برای مردم و رفاه عمومی خواهد داشت و این امرکاملا مسلم است.»
همان گونه که یکی از مسیولین حاکمیت مدتی پیش اعلام کرده بودند: » مگه دولت قیم مردم است» !!!! با این جمله یکی از مسیولین حکومتی، پاسخ این جناب اقتصاد دان داده شده است» گور بابای مردم». این گونه پرداختن به مشکلات اجتماعی نوعی پنهان کردن واقعیت هایی است که مردم هرگز نمی باید از درون مایه آن اطلاعی بدست بیاورند. ولی همه شهامت ابراز آن را ندارند ویا منافع فردی شان اجازه نمی دهد که بگویند:
به خواندن ادامه دهید

Advertisements

حاکمیت ولایت مطلقه در «تداوم راه نولیبرالیستی»

16 مرداد ماه 97
کاستی های قانون اساسیِ ( حاکمیت ولایت فقیه) پس از انقلاب بزرگ مردم ایران، در طرد ساختار حاکمیت مطلقه سلطنت و حزب فقط حزبش «رستاخیز» هم چون استخوانی لای زخم بهبودی را غیر ممکن ساخت و شرایط را برای یک حکومت مطلقه دیگر فراهم نمود. زخم و علتش با انقلاب از میان نرفت ولی با مسکن مذهب مردم را به خواب برد. و خود، روز به روز عفونی تر شد تا ما را به امروز برساند. با این شیوه مسخ انقلاب مردمی، سرمایه داری، ماکیاولیستی این بار زیرفرمی الهی، پنهان از نگاه و باور به خواب رفته ی مردم، با نوعی واپسگرا تر از سرمایه داری صنعتی (سرمایه داری مالی یا دلالی و بورس ونزول و. . . ) امکان باز گشت را یافت. با تثبیت این روند مردم شدند » عوام» و از دخالت در حاکمیت خود محروم شدند. تا شعار » خدا،شاه، مهین». در شکلی دیگر بشود » خدا،ولی فقیه و خودی ها» .
به خواندن ادامه دهید

روند شدت گرفتن بحران جهانی و ایران و «قدرت گرفتن فاشیسم»

7 مردادماه 97
تنها با پول کشورهای واپس گرای عربی و اسلحه امریکا القاعده، طالبان و داعش ایجاد نمی شوند. تنها با مشتی خرافه، ترورهای انتحاری شبانه روز جهان را به چالش نمی گیرد. این ضرورت را کدامین بنیاد اقتصادی – اجتماعی پی افکنده است؟ هیتلرها و فرانکو ها و پینوشه ها وسوهارتوها زاییده شده کدامین ساختار هستند؟ استعمار را که چند صد سال آسیا وافریقا و آمریکای جنوبی را جویده وتنها فقرو گرسنگی را به جای گذاشته برخاسته از کدامین نگرش است؟ از کنده کدامین مناسبات، جنگ های جهانی اول و دوم دودش را در چشمان میلیونها انسان مولد فرو کرده و جانشان را به باد داده است؟ جنگ کره، ویتنام و جنگ های منطقه ای امروزی را کدامین مناسبات به صورت یک ضرورت غیرقابل اجتناب زاییده است؟ دموکراسی از نوع سرمایه داری با ترفند های عمده و اصلی آزادی بازار و آزادی مالکیت خصوصی ابزار تولید، چه تاثیری در روند این فجایع گفته شده دارند؟ به خواندن ادامه دهید

نمایش زندگی یک کارگر «پاکبان»

3 مرداد 97
کارگر رفت گر یا همان » پاکبان» شهرداری، در میان طبقه بندی مشاغل در ایران پایین ترین حقوق را طبق قانون کار( دور ریخته شده) در یافت می کند، جون نیاز به تخصص خاصی ندارد. البته اگر به چهل سال پیش بر گردیم. ولی امروزه به لطف مناسبات نو لیبرالی حاکم، یک واسطه بین کارگر و شهر داری قرار دارد، درست مانند استخدام در آموزش و پرورش تا حداقل حقوق شکسته شود و پنجاه درصد آن به جیب دلال برود؛ که او بزعم برخی سر دمداران این حاکمیت از طرف آسمان ها حبیب . . . است. و در جامعه نولیبرال زده نه به فرهنگی نیازی هست ونه به کارگر مولد و خدماتی. به خواندن ادامه دهید

حمایت از تولید ملی و تهدید به جنگ با «مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی»

16 تیر ماه 97
بحران های اجتماعی – اقتصادی و بحران چدی تری در وضعیت محیط زیست و آب در ایران ، نتوانسته دولت را از راه و مناسبات اقتصادی امریکایی، تعدیل ساختاری و خصوصی سازی این مرده ریگ جناب » سردار سازندگی» به تردیدی بیندازد. این حاکمیت مطلقه هم چنان با پیگیری همه دست اندرکاران اجرایی، با وفا داری به این مناسبات امپریالیستی و بر خلاف شعار های روزهای اول انقلاب » نه شرقی نه غربی، . . . . » هم چنان خود را یک دنباله ی گوش به فرمان راه نو لیبرالی امپریالیسم جهانی معرفی می کند، آنهم به قیمت پایمال کردن حقوق کارگران و همه زحمتگشان شهر و روستای درایران، گویی کشور ما مستعمره کشورهای دیگر است و دولت های پس از جنگ وظیفه ای در قبال مردم ایران ندارند. پس از ناتوانایی و(یا یک شوک درمانی دیگرِ) دولت در کنترل منابع ارزی و فاجعه سقوط آزاد قدرت خرید ناچیز مردم و صعود درآمد دلالان (بخوانید انگل های اجتماعی) که در این حاکمیت مردم نامیده می شوند. مسیولان این فاجعه اقتصادی، در کنار کلی هو و جنجال تو خالی در باره دفاع از تولید ملی وحمایت از زحمت کشان، این گونه واکنش نشان داده اند. به خواندن ادامه دهید

تولید انبوه، ضرورت تقسیم بازار جهانی و تهدیدهای امپریالیسم جهان خوار

25 خردادماه 97
برخی اندیشه های ایستا که هیچ تحول و پدیده ای قادر نیست کوچک ترین تاثیری پویا در وجودِ جامدشان ایجاد کند، در آن سوی آب، مانند تجربه دوران کلینتون و تعین بودجه ویژه برای سرنگونی حاکمیت ولایت فقیه در ایران، با نوید دموکراسی امپریالیستی. و پس از آن، های وهوی بوش پسر، و دوران در فرم مسالمت آمیز تکنوکرات سرمایه دار از دنیا سیاه پوستان، و اینک با وجود رهبری نیمه دیوانه و لمپن » ترامپ» این امید یا در واقع توهم شدت گرفته است، به گونه ای که این جماعت، در انتظار حمله این بزرگترین جنایتکار تاریخ بشریت و ژاندارم منطقه ای حقیرِش، دولت صهیونیستی اسراییل به ایران، دقیقه شماری می کنند.
به خواندن ادامه دهید

به مناسبت اول ماه مه سال 97

1 اردیبهشت ماه 97
سالی پر چالشی را کارگران ایران پشت سر گذاشته اند. اعتصابات و درگیری های کارگری بیشماری را تجربه کردند ولی به صورت پراکنده که برآیندی قابل توجه نمی توانست داشته باشد. چون در میان سندیکا های مستقل کارگری، جبهه متحدی علیه لگدمال کردن حقوق آنها ایجاد نشده و حتی گروه های سیاسی که بنام دفاع از حقوق کارگران ایجاد شده اند ( روشن فکران طبقه کارگری) یک انسجام فارق از گرایشات گروهی – سیاسی ایجاد نگردیده است.
به خواندن ادامه دهید

بلوچ

21 فروردین 93
در بلوچستان، برای ادامه ی حیات جوانانی که خدمت نظام را به پایان برده اند و در پشت درهای بسته ی بازار کار ایستاده اند، فقط بدترین گزينه ها امکان پذيراست. خلاف، جرم و جنایت. حتا در کارگاه های بزرگ عسلویه بلوچ ها را تنها به صورت روز مزد استخدام می کنند آن هم برای سخت ترین کارها، چون کابل کشی در کانال ها و کار با کلنگ یا تمیز کردن توالت ها. چرا؟ گويا بلوچ بودن به عنوان دليل كافيست؟! آن هم بدون خوابگاه، بدون شام و صبحانه. مزد را هم بر خلاف نامش (روز مزد) چند ماهی یک بار پرداخت می کنند. در حالی که نه بیمه دارند، نه باز نشستگی و نه هیچ مزایای دیگری. این همه بیداد بر اساس کدامین قوانین حقوقی- مدنی یا شرعی است؟
به خواندن ادامه دهید

آخرین گزینه، برای افسانه ادبیات کارگری

16 فروردین 93
از پل بزرگمهر تا چهار راه آپادانا، خانه های بزرگ و حیاط های پر از گل و درخت است که در بهاران عطر یاس های آن تا مسافتی را پوشش می دهد اين منطقه یکی از گران ترین مناطق شهری اصفهان است، که خانوادهای ثروتمند در آن زندگی می کنند. تنها صد متر به سوی جنوب شرقی، پس از چهار راه آپادانا مفت آباد شروع می شود با کوچه ها و خیابان هایی تنگ و باریک که در برخی از اين مسير ها تنها دوچرخه می تواند عبور کند. مفت آباد تا دیوارهای پادگان ادامه دارد. خانه هایی محقر و تو سری خورده اي که پس از پیروزی انقلاب زاغه نشینان، آن جا را به زور تصاحب نموده و به صورت های ناهنجاری خانه ساختند. هر بامداد خیابان های ویژه خرید و فروش میوه و سبزی مملو از زنان خانه داری می شود که معمولا از فقیرترین اقشار اجتماعی اند. ولی خانم های چهار راه آپادانا هم برای خرید به مفت آباد می آیند. در این بازار میوه های تازه از هر جای دیگر ارزان تر است. چون به باغ های میوه اصفهانک نزديك است. باغ داران کوچک به جای فروش میوه به میدان تره بار، بار میوه هاشان را با وانت و بدون واسطه به خیابان های مفت آباد می رسانند.
به خواندن ادامه دهید

شکست داعش، پیروزی بزرگ برای مناسبات اقتصادی امپریالیستی

5 فروردین ماه 97
سیر تحولات در منطقه خاورمیانه و سوء تفاهم هایی که برای برخی از کارگران ایجاد کرده، باعث شده که اتحادیه نیرو کار پروژه ای ایران نظرات خود را در این موارد، اعلام نماید. مسلما ما باور نداریم که همه پیچیدگی های این پدیده را به درستی ارزیابی کرده ایم، از این رو از راهنمایی همه عزیزان استقبال می کنیم. در ضمن اتحادیه و سندیکا ها در کشوری که مناسبات اقتصادی سرمایه داری را کاربردی می کند و خود یک سرمایه دار است، نمی تواند تنها یک سازمان صنفی باقی بماند.
به خواندن ادامه دهید

وحشت نولیبرال ها پس از چند روزه ی توفانی دی ماه

25 اسفند ماه 96
مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور،سردمدار نو لیبرالی در ایران، مسعود نیلی در مصاحبه ای با روزنامه دولتی ایران گفته است:
» اکنون باز سازی امید و اعتماد مردم به آینده حتی از کاهش تورم وافزایش صادرات هم مولفه دیگری مهمتر است. . . . همه در یک کشتی نشسته ایم و اگر این کشتی غرق شود، همه ضرر می کنند. . . . اگر همین طورادامه دهیم و در همین روند پیش برویم، در معرض خطر خواهیم بود. باید همدیگر را به رسمیت بشناسیم تا از این معبرسخت گذر کنیم. . . .»
به جملات این مشاور ارشد اقتصادی دولت توجه کنید. هیچ اعتنایی به منافع ملی و مردم در این گفته ها وجود ندارد. او نگران منافع همان اقلیتی است که پس از جنگ با کمک مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی بار خود را بسته اند و پس انداز های میلیارد دلاریشان را به بانک های » امن » مالزی، ترکیه و . . . واریز کرده اند. شما اقای نیلی و همه یاران نولیبرالی تان هم چون غنی نژاد و . . . آن سوی آبی یتان چون داد خواه استاد اقتصاد دانشگاه های ینگه دنیا، که عوامل پشت پرده صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هستید، کرسی تدریس تان در برجسته ترین دانشگاه های عمو سام با حقوق های آن چنانی خالی و برای استقبال از شما آماده است.
به خواندن ادامه دهید

فروپاشی بنیادهای نگرش نولیبرالی و ایمان کور حاکمیت در ایران به آن

14 اسفند ماه 1396
گزارش های خبری بی بی سی روزه های 9، 10و11 اسفند ماه 96:
«افزایش عوارض بر واردات فولاد و آلو مینیوم در آمریکا، در عین حال که می تواند جبهه جدیدی از جنگ اقتصادی با چین، کانادا، مکزیک و ژاپن ایجاد کند. . . .
ترامپ: منافع آمریکا در اولویت قرار دارد.
تصمیم به افزایش تعرفه ها در آمریکا باعث افت شاخص سهام در بازار جهانی شد.
ترامپ 25 درصد تعرفه گمرکی برای فولاد و 10 درصد تعرفه برای آلومینیوم وضع می کند. آمریکا بزرگترین وارد کننده فولاد و آلومینیوم در جهان است.
واکنش تند جهانی به تصمیم ترامپ برای افزایش تعرفه فولاد، رهبران جهان و مقام های نهادهای مالی جهانی با موضع گیری تند در برابرآمریکا . . . گفته اند در صورت بالا رفتن تعرفه های صادرات فولاد و آلومینیوم به آمریکا آنها هم تعرفه های اقلام وارداتی از آمریکا را افزایش می دهند.
متقابلا امریکا تهدید به برقرار کردن تعرفه بر روی خودرو های وارداتی به امریکا را مطرح نمود.»
از دیدگاه جهان بینی سرمایه داری و خرده بورژوازی و تکنوکرات های طبقه متوسط اتفاق خاصی رخ نداده است، و این یک پدیده عادی از فراز و نشیب های مناسبات اقتصادی است. تنها چند گزارش اقتصادی به اطلاع همگان رسانده شده است.
به خواندن ادامه دهید

انتخابات استصوابی

6 اسفند ماه 96
جناب رییس جمهوربا وجود یک تیم مجرب از استادان اقتصاد دانِ نولیبرال وطنی و آن سوی آبی، به رهبری جناب نیلی مشاور ارشد، برای بیرون رفت از بحران اجتماعی موجود که یکی از ویژگی های قابل بررسی ش، علاوه بر وجود دایمی کارگران در صحنه اعتراضات و اعتصابات، شرکت و پیوستن همه اقشار اجتماعی در آن ده روزه دیماه 96 بود. از جمله حرکت مستقل دختران خیابان انقلاب که در جمع شاید به خوبی دیده نمی شدند و دراویش گنابادی متشکل، که جدا از مردم به اعتراضات پیوستند. دگرگونی غیر منتظره و چالش اجتماعی که بویی طبقاتی می داد و ریشه حاکمیت را هدف گرفته بود، » انتخابات» را پیشنهاد می دهند. پیشنهادی که ژرفای بی خبری ایشان از بحران را ترسیم می کند.
به خواندن ادامه دهید

اطلاعیه اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران

29 بهمن ماه 96
خبرگزاری تسنیم : «مخالفت اعضای کارگری و کارفرمایی شورایعالی کار با بند ز تبصره7 لایحه بودجه 97 دولت.
ترک و تحریم جلسه سه جانبه گرایی شورایعالی کار توسط گروه کارگر و کارفرما امروز 29 بهمن ماه 96 به خاطر تصویب بند ز تبصره 7 لایحه بودجه 97 دولت.»
دولت در مذاکرات سه جانبه گرایی مانند یک بازاری برای پایین آوردن قدرت خرید کارگران چانه زنی می کند. البته این علاوه بر ترفندهای ارزی است که با یک حرکت عدم عرضه ارز به بازار، نرخ آن را آنقدر بالا می برد، که طی دوهفته 25 در صد قدرت خرید کارگران و حقوق بگیران پایین می آورد. و با گران کردن سالانه نرخ آب و برق و گاز و انرژی از طریق دیگری این قدرت خرید محدود را باز هم به چالش می گیرد.
به خواندن ادامه دهید

بازتاب ده روزِ انفجاری دی ماه

27 بهمن ماه 1396
نشریات اصلاح طلب و اصول گرا در روز 21 بهمن یک روز پیش از تظاهرات اعلام شده به وسیله نهاد های دولتی، تظاهراتی بدون استرسِ و بدون درگیری، با لباس شخصی ها و دیگر نیروهای انتظامی. راهپیمایی گردش گونه ای که معمولا حافظ منافع شغلی و دریافت کننده امتیازات جانبی برای شرکت کنندگان در آن است. به بررسی وقایع دی ماه پرداختند وبزعم خود علل آن را کاویدند. رنگین نامه های مدافع ساختارنو لیبرالیستی موجود و بی خبر از وجود درون مایه قانون اساسی که نقض اصول آن، در واقع نقض اساس این حاکمیت است. بدون درک عوارض این روند قانون زدایی که با دولت رفسنجانی کاربردی شده است، در جستجوی علل انفجار ده روزه دی ماه، به تجزیه تحلیل این پدیده اجتماعی پرداخته اند. ولی بی توجه به وجود اصل 3 وماده 3، 6 و 12 و اصل 29 ،30 و اصل 43 و 9 ماده اش و اصل 44 در قانون اساسی کشور که وظایف دولت و حقوق مردم در آن بدون نیاز به تفسیری بیان شده است، معلول ها را به زیر شلاق نقد گرفته اند و در بی راهه های سرمایه داری مالی خود را هم، گم کرده اند. ما فشرده نتیجه گیری این » نخبگان» دولتی در رسانه های زرد و نارنجی را مطرح می کنیم.
به خواندن ادامه دهید

سه نما از زندگی کارگران ایران در حاکمیت نولیبرالی

17 بهمن ماه 1396
با توجه به تلاش دولت های پس از جنگ که در عمل تنها وظیفه ای که برای خود قایل شده اند پاسداری از منافع سرمایه داران به خصوص سرمایه داران «خودی» است. ولی در گفتار همان واژه های مندرس و رنگ و رو رفته اوایل انقلاب را نجویده، به خورد مردم می دهند. واژه هایی کلی که هیچ پشتوانه اجرایی ندارند. بنای 40 ساله ای بر کلمات، که با کاربردی نشدن حتی یکی از آن وعده ها، به بزرگترین دروغ های تاریخی ایران تبدیل گردیده اند. زمانی که این بنای بی پایه را در کنار عمل کرد حاکمیت قرار می دهیم که از قانون اساسی آن اصولی را کاربردی می کنند که حاکمیت اقلیت خاصی را تایید می نمایند، و اصولی را که به حقوق مردم پرداخته است ( اصل 45 و . . .) در عمل حذف نموده اند، ابعاد این دروغ بزرگ بنام تداوم هدف ها و برنامه های انقلاب مردمی 22 بهمن افشا می شود. از سوی دیگر برای ممانعت از افشای این عملکرد خلافِ هدف های انقلاب مردم داد خواه وآزاد اندیش و نفی اکثر اصول قانون اساسی به ویژه با عدم کاربردی کردن اصل آزادی اندیشه و باز گشت به مناسبات قرون وسطایی، آقا و بنده یا همان نگرش مراد و مریدی، شرایطی را فراهم نموده اند که جز انقلابی دیگر راهی برای مردم باقی نگذاشته اند.
به خواندن ادامه دهید