بایگانی برچسب‌ها: عبدالله وطن خواه

چند شعر از فلزبان (عبدالله وطن خواه)

93/11/24

سیاست
کارگرم.
در حینِ کار
به تو-
سپردم
حقِ تعیینِ سرنوشتِ خویش
و کارم را !
آزادیِ من-
مُرد
این اولین
گامِ سیاسی ی من
بود.
۹۳/۱۱/۲۱
به خواندن ادامه دهید

دل نوشته ای کارگرانه

93/07/16

نه روزگار گربه است و نه من کلافی رنگین، اما بازی بازی ایی که روزگار با ما می کند و به هر سویی که دلخواهش است می غلتاند و گاه زخمی هم از چنگالش بر تن می نشیند وا می داردم که روزگار را کم از گربه ای و خود را بیش از گوله ی کلاف نبینم. کاش همه چیز بر سر ِجای خود بود و من کارگری ام را می کردم و بحث دربابِ آش هایی که برایمان می پزند را با فراغ بال به آشپزان و آش شناسانِ خبره می سپردم و ایمان داشتم که اینان حافظ منافع ما کارگرانند و با در نظر گرفتنِ امحا و احشائ کارگرانه ی مان به ترکیبات این آش ها نظاره می کنند و نه با در نظر گرفتن جایگاه و منافع خود.
به خواندن ادامه دهید

سا لــــی کــه نکـــو ســــــت از بهــارش…

93/04/26

اولین بهارِ دولت یازدهم به سرآمد. این سر آمدن، خواسته یا ناخواسته به جهت عملکرد تیمِ های پیدا و پنهان ِ حاکم بر قوه ی مجریه (دولت یازدهم) ره آوردهای مثبت یا منفی جداگانه یی{از دیدگاه طبقات متفاوت} داشته است.

مادرم هرگاه ازدستِ شیطنت های نوجوانانه یا جوانانه ما ویا شاید از دردِ زن بودن و چشیدنِ هر از گاهی دست درازی ها و دست اندازی های پدر و یا تلخی گزنده ی فقر و یا در یک کلام از روزگار خسته می شد با خود می خواند که: مرا درد یست اندر دل- اگر گویم زبان سوزد- اگر پنهان کنم ترسم- که مغزِ استخوان سوزد. آن زمان هرگز درک نکردیم که کدامین رنج یا کدامین درد مادر را به چنین رنجموره هایی برای تسلا یافتن می کشاند.
به خواندن ادامه دهید

دولت یازدهم،کارگران و دستمزد

93/03/12

فقط سرمایه نیست که باریکترین ونازکترین رابطه ی ما کارگران با کار یعنی(دستمزد) را نصف می کند و می خورد تاشاید اشتهای سیری ناپذیرش اندکی آرام گیرد، که نمیداند موج است و آرام نگیرد و آسودگیش در عدم سود و وجودش نهفته ست، جانوری بنامِ موخوره نیز هست که با همه ی باریکی مو، آن را نصف کرده و می خورد و چیزی پلشت تر از آن نیز هست که به آن خـــو ر ه می گویند و گرچه جانور نیست اما چنگ و دندانی تیزتر و کارآتر داشته و از درون، گاه آدمی را می خورد، و شاید با توصیف های صادق هدایت گونه بایست به شناخت بیشتر از آن دست یافت .
به خواندن ادامه دهید